בס"ד

תורמים יקרים נא לשלוח שמות לתפילה, אנו מעבירים את השמות לתפילה במקומות הקדושים, וגם מבקשים ממקבלי התרומה להתפלל עבורכם ולברך אתכם.