התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל

''כל מקום שאני רואה בו חיסרון אני יודע שאו שלא התפללו על הדבר בכלל או שלא התפללו מספיק''. (רבי נתן מברסלב).

טעימות התבודדות